תביעות הטבת נזקי גוף מעסיקים

הפעילות המשפטית, שהינה יציר כפי משרדינו החל משנת 2004, עוסקת בהשבת כספים למעסיקים גדולים עקב תגיעות של עובדיהם בתאונות.

ההתייחסות הינה בעיקר לתאונות דרכים, מהטעם העיקרי לפיו מדובר בתאונות שחל עליהן עיקרון האחריות המוחלטת ואין קיימת שאלת אשם בצידן.

לפיכך אמון משרדנו על הגשת דרישה האומדת את עלויות הנזק הכספי שנגרם למעביד היות ונשא בתשלום שכרו של העובד, בלא שקיבל תמורה בתקופה בה העובד לא היה מסוגל לעבודה, ומקום בו תסורב דרישתנו להגיש תביעה בפרמטרים משפטיים ולנהל את ההליך המשפטי, עד לקבלת התוצאה המניבה ללקוח תוצאה מיטבית מרבית.

הפעולה המבוצעת על ידי משרדינו בעבור מרבית מהמעסיקים הגדולים במשק הינה דרישת/תביעת ההפסדים הנ"ל מאת חברות הביטוח האחראיות לנזק, בשים דגש על ביטוחי החובה של הרכבים. בכך מוחזר הלכה למעשה מצב המעביד לקדמותו, במגבלות חוק הפלת"ד וללא כל השלכה ו/או נזק למעביד בעניין פרמיות ביטוח עתידיות.

משרדנו סיים בשנים האחרונות אלפי תיקים מהסוג הנדון ועשה זאת בהצלחה מרובה, שהיה בה להתוות את עקרונות ההשבה בתביעות הטבה-מעבידים.

ביצוע הפעולות הנ"ל על ידינו מניבות למעסיק השבת כספים בסדרי גודל משמעותיים ביותר.

תהליך הפיתוח המשפטי בתחום תביעות הטבת מעבידים, לצד ייצוג הגופים הגדולים ביותר במשק הישראלי, חשפו את משרדנו לטיפול בסוגיות סמך, בעקבותיו נצבר באמתחתנו ידע מקצועי ומידע רב, המאפשרים ליתן יעוץ מקצועי למעביד, הנחיות והמלצות שבכוחן לחסוך תשלומים כפולים ומיותרים, בין היתר לעובדים שנפגעו ומקבלים פיצוי בגין נזקם מהביטוח הלאומי ממילא.

כמו כן, נבקש לציין כי מאחר ומדובר בתחום שפותח על ידינו, הפסיקה הרלבנטית הינה, ברובה, יציר כפינו למול חברות הביטוח. מרבית חברות אלה למודות ניסיון למול משרדנו ומשכך מנסות להימנע מניהול ההליך על דרך הפניה לערכאות משפטיות. מצב דברים זה הביא לכך שמרבית התיקים המתנהלים באמצעות משרדנו, מסתיימים ללא צורך בניהול הליך מלא, דבר המקצר באופן משמעותי את פרק הזמן לו נדרש המעביד להמתין לשם קבלת הכספים לחזקתו, בייחוד שעם חלק מהמבטחים קיימים הסכמים גלובאליים בנושא.

מדובר בהשבת סכומים בלתי מבוטלים, אשר ללא פעולתנו היו יורדים הסכומים הללו לטמיון.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן